yazilimweb tasarim

Puntenregeling Dressuur.

Indeling dressuurklassen en -proeven

De verschillende dressuurklassen zijn opeenvolgend en worden bij de pony’s opgedeeld per stokmaat:

overzicht dressuurklasses

De dressuurklasse behoort bij de wedstrijdcombinatie (ruiter-paard/pony).

Iedere beginnende wedstrijdcombinatie start in principe in B1. Ruiters die in het verleden L2 of hoger hebben gereden, starten met een nieuwe combinatie steeds in L1. Ponyruiters behouden bij overgang naar de paarden hun hoogste klasse. Op vraag kan steeds een andere startklasse verkregen worden:

beginklasse dressuur

Iedere dressuurklasse heeft een puntenreeks toebedeeld gekregen met een benedengrens en een bovengrens. De nieuwe combinatie start steeds op de benedengrens puntenstand. bvb. B1 – 0 punten, L1 – 50 punten.

Overgangspunten
Een combinatie behaalt bij deelname aan een tornooi winst- of verliespunten. Het aantal punten is afhankelijk van hun plaatsing in de uitslag en het aantal deelnemende ruiters in de ring : de 1/3e hoogst geplaatste ruiters krijgen pluspunten en de laatst geplaatste ruiters krijgen één minpunt. Op een provinciaal en nationaal kampioenschap kunnen er geen minpunten behaald worden. Ook bij ringen met minder of gelijk aan 7 deelnames krijgt men geen minpunten. Hieronder een handig overzicht:

winst- en verliespunten dressuur

Er zijn overgansgrenzen vastgelegd waarbij een combinatie mag/moet overgaan:

puntenreeks dressuurklasses

Bij voldoende punten (10 punten onder de grens van de hogere klasse) mag je tijdens het jaar of op het einde van het zomerseizoen verhogen. Wanneer je zelf beslist om te verhogen vooraleer de bovengrens van de klasse behaald is, behoudt je je huidige punten. Bvb: Een combinatie die in B1 op 18 punten staat en zelf besliste om over te gaan naar B2, blijft in B2 op 18 punten staan.

Wanneer je de bovengrens van een bepaalde klasse behaalt, mag je tijdens het seizoen nog steeds in deze klasse blijven rijden. Na het zomerseizoen (= einde LRV-jaar) moet je wel verplicht verhogen. Extra behaalde punten worden dan ook niet behouden, je krijgt opnieuw de benedengrenspunten als startpunten voor het nieuwe LRV-jaar. Bvb: een combinatie in B1 heeft op het einde van het zomerseizoen 29 punten -> moet vanaf de herfst (= indoorseizoen) B2 starten en zal 25 punten hebben als beginpunten.

Een combinatie kan ook op ieder moment een klasseverhoging aanvragen tot de maximum hoogst behaalde klasse van de ruiter, ongeacht de behaalde punten in de huidige dressuurklasse, maar wel rekening houdende met de leeftijd van het paard. (nieuw sinds maart 2017)

Ruiters van 65 jaar of ouder, zijn bij een klasseovergang niet verplicht om te stijgen. Zij
kunnen bij het Nationaal Bestuur aanvragen om in de huidige klasse te blijven.

Een combinatie die gedurende minstens één jaar (12 maanden) niet meer heeft deelgenomen aan officiële wedstrijden, kan opnieuw een beginklasse vragen.

Een combinatie, die op het einde van het seizoen onder de laagste grens is gezakt (10 punten onder de puntengrens) wordt naar de lagere klasse geplaatst. Op vraag in het najaar, kan deze combinatie zijn oorspronkelijke klasse behouden met zijn oorspronkelijk aantal punten. Bvb: Een combinatie die op B2 13 punten is geëindigd op het einde van het seizoen, wordt naar B1 13 punten geplaatst en dient in deze lagere klasse deel te nemen. Op vraag kan deze combinatie terug geplaatst worden naar B2 met 13 punten.

Back to Top

Kalender

Er zijn momenteel geen toekomstige events.

Onze sponsors

LRV op Facebook

Ponyclub op Facebook